a címlap fotója
96. LEIBITZER [János] Johann

Die Bienen-u[nd] Seidenwürmerzucht odergründliche Anleitung zur Kultur, Behandlung und Anlegung von Bienenstöcken: so wie zur Erziehung und Anlegung von Maulbeerbäumen, und zur Pflege der Seidenwürmer... [A méhészet és selyemhernyó-tenyésztés, vagyis alapos tanítás a méhkaptár kezeléséről és létrehozásáról, valamint az eperfák ültetéséről, neveléséről és a selyemhernyók gondozásáról.]
Pesth und Leipzig, 1834. Verlag von Ottó Wigand. (Encyklopädie der praktischen Landwirtschaft ll.Bd.)164p. 8°
Petrik II. 568. p.
Szinnyei 441. p.
M. Kossa 125. p. Kolligatum 2.
Á.o. könyvtár G. 474

1763. Lőcse - 1817. Lőcse. Kertész, mezőgazdasági szakíró. Tanító volt Munkácson és Szepesváralján, de már 1798-ban visszavonult Lőcsére és kertészkedéssel foglalkozott. A modern magyar pomológia megalapítója lett. Igen termékeny író, "Encyklopädie der praktischen Landwirtschaft" címmel 12 kötetes sorozatot adott ki a földművelés és állattenyésztés majdnem minden ágáról.