a címlap fotója
91. KOVÁTS-MARTINY [Gábor] Gabriel

Compendium physices, quod in usus auditorum suorum classis philosophicae conscripsit- - ... [A fizika rövid összefoglalása, melyet filozófiai osztálya hallgatóinak írt- - .]
Posonii, [Pozsony], 1823. Typis Heredum Belnayanorum. 250 p. 4º 1 t.
Petrik II. 476. p.
Szinnyei 404. p.
Á.o. könyvtár U. 170

A könyvet a szerző Sabel István professzornak ajánlotta.
Bejegyzés: Dr. Kóssa Gyula ajándéka.

1782. Turopolya - 1845. Pozsony. Matematika- és fizikatanár. Bécsi és göttingeni egyetemi tanulmányai után 1807-től a modori gimnázium tanára, majd a pozsonyi líceumban tanította a természettant és matematikát. Főleg tankönyveket írt.