a címlap fotója
79. IRINYI János

A vegytan elemei. Első füzet.
[Nagyvárad, 1847.] A szerző sajátja. 195 p. 4°
Petrik II. 232. p.
Szinnyei 323. p.
Á.o. könyvtár Q. 7

1817. Nagyléta - 1895. Vértes. Vegyész, feltaláló. 1840-ben Pesten gyújtógyárat alapított. Kossuth 1848-ban az állami gyárak főfelügyelőjévé nevezte ki és 1849-ben a lőporgyártásnál és ágyúöntésnél alkalmazta. A szabadságharc leverése után raboskodott. Élete utolsó idejében mint malomigazgató dolgozott. A mezőgazdasági gép- és vegytan területein is említésre méltó tevékenységet fejtett ki, először alkalmazta a vetést, szántást és boronálást együttesen végző gépszerelvényt, és eredményesen kísérletezett talajjavítási módszerekkel.