a címlap fotója
73. HORÁNYI [Elek] Alexius

Nova memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum... Pars I. A-C. [Új magyar emlékek és magyarországi szerzők írásai, kiadásai. I. rész A-C]
Pestini MDCCXCII. [1792.] Typis Matthiae Trattner. XXIV, 788, [12] p. 4°
Petrik II. 151. p.
Á.o. könyvtár N. 757