a címlap fotója
66. [HOFFNER József ?]

Bévezetés. Az állati bontz és élett tudománya. (Zootomia et Zoophylogia.) Első rész.
[Pest, 1830.] [Sokszorosított kézirat.] 288 p.
Á.o. könyvtár N. 658

A jegyzetet feltehetően KONTZ István készítette.

1794. Veszprém - 1841. Pest. Orvos, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA lev. tagja. Pesten filozófiát és orvostudományt tanult, utóbbit Bécsben 1822-ben fejezte be. 1823-ban a bécsi állatorvosi intézetben állatsebészetet és állategészségügyi törvénytant adott elő, 1826-ban a pesti egyetemen az állatgyógyászati tanszék és intézet tanára és igazgatója lett; beköszöntőjét magyar nyelven tartotta. 1835-től egyetemi ny. r. tanár az orvostudományi karon. Munkatársa volt az Orvosi Tárnak, részt vett az MTA természettudományi műszótára anyagának gyűjtésében. Több szakkönyvet fordított magyarra.