a címlap fotója
64. HLAVACSEK [Ágoston] Augustus E.

Coffea. Specimen inaugurale medicum, quod... pro rite obtinendo medicinae doctoris gradu in alma... scientiarum Universitate Hungarica publicae eruditorum disqusitioni substernit.-.-... [A kávé. Orvosi értekezés, melyet az orvos doktori fokozat elnyeréséért a Magyar Tudomány egyetemen szakemberek nyilvános vizsgálatának alávetett- -...]
Budea, 1839. typis Joannis Gyurián et Martini
Bagó. 22, [l] p. 4°
Petrik II. 135. p.
Szinnyei 288. p.
Á.o. könyvtár E. 225 Kolligatum 5.
lásd: Zuckerkandel

Orvos, növény- és állattani munkái ismertek