a címlap fotója
63. HIPPOKRATÉS[Z]

Aphorismusai. Magyarra fordította s rövid jegyzetekkel világosította TÖPLER Károl. Sopronban, 1847. VIII, 99 p. 8°
Petrik II. 124. p.
Szinnyei 286. p.
M. Kossa 217. p.
Áo. Könyvtár N. 2574

I.e. 460-ban Kosz szigetén született és valószínűleg I.e. 377-ben halt meg. Életrajza alig ismert. Jelentősége, hogy a mágikus és szuggesztív gyógyvarázsolás helyébe a racionális és empirikus orvostudományt állította. A művek, amelyek neve alatt forgalomban vannak, csak igen kis részben az ő személyi alkotásai.