a címlap fotója
51. GEDDE, [John] János

Angliai méhes kert, melly a’ méhekkel való bánásnak mesterséget, és titkait szemünk elejbe terjeszti... mellyet ki adott ángliai nyelven- -... most pedig német nyelvből... SZATMÁRY KIRÁLY György... magyar nyelvre fordított ’s - maga különös jegyzésével - is meg na-gyobbított. Harmadszor kinyomtatott.
Egerben, 1781. A’ Püspöki Oskola betőivel. 196 p. 3 t. 8°
Petrik I. 877. p.
Szinnyei 207. p.
Á.o. könyvtár G. 801

Bejegyzés: Sárközy Istváné.
Néhai Tischler [?] Cséppány János könyvei közül vettem.
[Dr. Kovács Ferenc akadémikus ajándéka.]

Méhészeti szakíró, Angliában élt a 17. század második felében.