a címlap fotója
50. GEBHARDT Xav[ér] Ferentz

Útmutatás az orvosi gyakorlásra, vagy bévezetés a’ beteg’ ágya mellett való orvosi tanításra. Tanítványai’ hasznára készítette és kiadta- -...
Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás’ betűjivel VIII, 101 p. 4°
Petrik I. 875. p.
Szinnyei 206-207. p.
Á.o. könyvtár A. 104

1791. Paks - 1869. Pest. Orvos, egyetemi tanár, az MTA r. tagja. 1815-től Bene Ferenc mellett asszisztens, 1820-ban a gyógyszertan helyettes tanára, 1821-60 között a belső bajok kór- és gyógytanának ny. r. tanára. A himlő elleni oltóanyagot előállító intézet megalapítója 1824-ben.