a címlap fotója
48. FUGGER Márk

- - úrnak a’ lóvak neveléséről irtt könyve, mellyet Wolstein Amadeus János... az 1578-dik esztendőben költ editio szerént némelly jegyzésekkel együtt, és második résszel meg-tóldva ékessebb német nyelven ki-adott, most pedig TOLNAY Sándor magyarra fordított, és kirá-lyi privilegium alatt kibotsátott. Első rész.
Bétsben, 1786. Nemes Kurtzbek Jósef betűivel. [16], 14, [l] p. 4°
Petrik I. 838. p.
Szinnyei 197. p.
M. Kossa 58. p.
Á.o. könyvtár G. 14

1529. ? - 1579. ? A híres augsburgi Fugger kereskedő család leszármazottja. Városi tanácsos Augsburgban. Allgäui birtokán méntelepe is volt. Könyvét Wolstein olyan jónak találta, hogy 1786-ban újból kiadta.