a címlap fotója
47. FROMMHOLD Károly

Törvényszéki orvostan’ alapszabályai
. [Pest] 1843. Nyomatott Landerer-Heckenastnál. VIII, 87, [l] p. 4°
Petrik I. 834. p.
Szinnyei 193. p.
Á.o. könyvtár F. 114

A könyvet a szerző Stáhly Ignácnak ajánlotta.
Bejegyzés: Dr. Varga [Ferenci]

1811. ? - 1876. Budapest. Orvos. Gyakorló orvosi működése mellett jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki már a reformkorban. A villanygyógyászat meghonosítója Magyaror-szágon.