a címlap fotója
42. FÉNYES Elek

Magyarország leírása. I. rész. Magyarország általánosan. II. rész Magyarország részletesen.
Pesten, 1847. Heckenast Gusztáv tulajdona. [2], 200, [7], [2] 520 p. 4°
Kolligátum külön címlappal
Á.o. könyvtár K. 291

Bejegyzés: Richvalszky.

1807. Csokaj - 1876. Újpest. Statisztikus, az MTA lev. tagja. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) és a Magyar Iparegyesület tagja. 1848-ban megszervezte az Országos Statisztikai Hivatalt. Hatalmas munkásságot fejtett ki Magyarország statisztikájának megalapítá-sával, művei forrásértékűek. Kiadott térképeket, gazdatiszti címtárt, gazdanaptárt, földrajzi munkákat és politikai röpiratokat.