a címlap fotója
36. ESCHENBURG, Joachim János [Johann]

A’ tudományok esméretére tanító könyv. Talprajzolat a’ tudományok’ öszves előterjesztésére... Német nyelven készíttetett harmadik kiadás szerént magyarul közli LÁNGHY István.
Pesten, 1827. Nyomtattatott Petrózai Trattner Mátyás betűivel. [2], XII, VIII, 516, [13] p. 4°
Petrik I. 707. p.
Szinnyei 159. p.
Á.o. könyvtár A. 64

1743. Hamburg - 1820. Braunschweig. Német irodalomtörténész. Legkiemelkedőbb teljesítménye Shakespeare összes műveinek németre való fordítása volt.