a címlap fotója
35. Értekezés a vándor sáskáról természetrajzi és status-gazdászati szempontból.

Budán, 1848. A magy. kir. Egyetemi Nyomda’ betűivel. [4] 39 p. 2 ábra
Petrik I. 669. p.
Á.o. könyvtár K. 7