a címlap fotója
211. ZUCKERKANDEL [Márk] Maicus

De fumatione herbae nicotianae respectu diaetetico-medico. Dissertatio inauguralis medica, quam... in alma... Regia Scient. Universitate Pesthana pro... medicinae doctoris gradu publicae disquisitioni submittit - -... [A dohány füstölésről, tekintettel a kímélő gyógyítás-ra. Orvosi értekezés, melyet... a pesti tudományegyetemen az orvos doktori fokozat elérésére nyilvános vizsgálat-ra bocsátott - -.]
Pestini 1843. Typis Josephi Beimel. 19 p. 4°
Petrik III. 898. p.
Szinnyei 868. p.
Á.o. könyvtár E. 225 Kolligatum 1.

Orvos, 1843-ban fejezte be tanulmányait a pesti egyetemen.