a címlap fotója
203. WOLSTEIN, [Johann Gottlieb] Amadeus János

A marha-veszélről való könyv, mellyet A’ Parasztembereknek kedvekért - -... német nyel-ven írt most pedig... magyar nyelvel meg-ajándékozott, és az Elöljárok engedelmével ki-botsátott TOLNAY Sándor...
Bécsben, 1784. Josef de Kurtzbek bötűivel. [26] 64 p. 8°
Petrik III. 858. p.
Szinnyei 848. p.
M. Kossa 274. p.
Á.o. könyvtár C. 101