a címlap fotója
200. WOLSTEIN, [Johann Gottlieb] Amadeus János

A’ barom-állatok seb-gyógyítása tudományáról irtt könyvek, mellyeket - -... német nyelven kiadott, most pedig TOLNAY Sándor... magyar nyelven királyi privilegium alatt ki-botsátott.
Bétsben, 1785. Nemes Kurtzbek József bötűivel. [28], 375 p. 4°
Petrik III. 859. p.
Szinnyei 848. p.
M. Kossa 274. p.
Á.o. könyvtár D. 178, D. 363 Két példány.

A könyvet a szerző gróf erdődi Pálffy Károlynak ajánlotta.
Az egyik példányban bejegyzés: Szíkszay Dániel ordj... Anno 1787. Die 20.,
a másik példányban bejegyzés: Huszár született Miskey Krisztináé most Tiborszeghy Horváth Kálmáné.

1738. Flinsberg - 1820. Altona. Orvos, állatorvos. A bécsi egyetemen végezte orvosi tanulmányait, majd a párizsi állatorvosi intézetet látogatta. Hosszabb külföldi tanulmányút után tért vissza Bécsbe. 1777-1794 között a bécsi állatgyógyintézet igazgatója volt. A német tudományos állatorvostan megalapítója. A pesti állatorvosi iskola megalapításakor az uralkodó. II. József őt bízta meg az intézet helyének kijelölésére. 1795-től haláláig Altonában folytatott orvosi gyakorlatot.