a címlap fotója
195. WAGENFELD. C.

Alapos útmutatás a ló mind belső, mind külső betegségei megismerésére és gyógyítására. Hasznos kézikönyv lovassági tisztek, lovászmesterek lótenyésztők, barmászok s általában a lókedvelők számára - -... munkája harmadik bővített kiadása után. Egy toldalékkal a lovak vasalásáról. Magyaritá BAJNOK Antal... öt aczélmetszetű táblával
Pesten, 1850. Emích Gusztáv sajátja. XII, 112 p. 5t. 4°
Petrik III. 818. p.
Szinnyei 823. p.
M. Kossa 271. p.
Á.o. könyvtár C. 40

Először gyógyszerész volt, majd állatorvosi tanulmányokat végzett. Állatgyógyítással foglalkozó munkáiban utalt a kémiai összefüggésekre is.