a címlap fotója
184. TOLNAY [Sándor] Alexander

Von der Nothwendigkeit und dem Nutzen der Thierarzney besonders für Ungarn. Eineakademische Rede bey Antritt seines Lehramtes gehalten von - - Professorn der Thierarzneykunde auf der kőniglichen hohen Schule zu Pest. [Az állatgyógyászat szükségességéről és hasznáról, különös tekintettel Magyarországra. Tolnay Sándornak, a pesti királyi főiskola állatorvoslástan professzorának székfoglaló beszéde.]
Pesth, 1787. Gedruckt bey I. Michael Landerer. 16 p. 8°
Petrik III. 651. p.
Szinnyei 768. p.
M. Kossa 252. p.
Á.o. könyvtár A. 87