a címlap fotója
179. [TOLNAY Sándor]

Institutiones de praecavendis, et curandis luibus cornutorum pecorum, nec quoru, ovium, ac setigerorum epidemico-contagiosis, et quibusdam sporadicis morbis. [Oktatás a marha-dögnek megelőzéséről és orvoslásáról, valamint a lovak, juhok, és sertések fertőző, ragályos és szórványos betegségeiről.)
Budae, 1816. Typis Regiae Universitatis Hungaricae. 102 p. 8°
Szinnyei 786. p.
M. Kossa 252-299. p.
Á.o. könyvtár C. 41 Két példány.