a címlap fotója
168. SZÉCHENYI István

A’ Magyar Academia körül.
Pesten, 1842. Nyomt. Trattner-Károlyi betűivel. [4], 56 p. 4°
Petrik III. 504. p.
Á.o. könyvtár N. 56

1791. Bécs - 1860. Döbling. A 19. sz. első felében megindult nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője és legjelentősebb személyisége, az MTA megalapítója és tagja. 1815 és 1825 között többször bejárta Nyugat-Európát. Az utazásai során látottak egyre jobban meggyőzték hazája elmaradottságáról. Politikai szereplése az 1825. évi országgyűlésen az MTA alapításával kezdődött. További gyakorlati alkotásai: a Lánchíd, A Dunagőzhajózási társulat, az Al-Duna szabályozása, Tisza szabályozása, a Nemzeti kaszinó, az Első Lótenyésztő Egyesület alapítása - mind az ország gazdasági és társadalmi fejlődését mozdították elő. A 48-as kormányban a közlekedés- és közmunkák minisztere volt.