a címlap fotója
166. SZALKAY Gergely-NÉMETH János

Ipar-czimtár. Törvényhatóságok, tisztviselők, ügyvédek, gyárosok, kereskedők ‘s minden műiparosok használatára alkalmas kalendáriommal 1847. közönséges évre. Szerkesztik ‘s kiadják - -.
Pesten, 1846. Nyomatott Beimel Józsefnél. [18], 405, [3] p. 4°
Petrik II. 230. p.
Á.o. könyvtár N. 70

Szalkay Gergely: 1810. Kecskemét - 1887. Kecskemét. Író, műfordító. Pesten, majd Kecs-keméten hivatalnok. 1848-49-ben honvédőrnagy. Kecskemét városánál írnok, majd jegyző.