a címlap fotója
165. SZABÓ Alajos

Mentő szerek rögtöni életveszélyekben.
Pesten, 1845. Nyomatott Trattner-Károlyinál. 54, [l] p. 4°
Petrik III. 472. p.
Szinnyei 742. p.
Á.o. könyvtár C. 131

Bejegyzés: A m.k. Állatgyógyintézet könyvtárának ajándékozza Dr. Szabó [Alajos].

1818. Negyed - 1904. Budapest. Orvos, a pesti állatgyógyintézet igazgató-tanára. A pesti egyetemen orvos-sebészdoktori, szülész- és szemészmesteri és állatgyógyászati oklevelet szerzett. Külföldi tanulmányútja után 1846-ban az állatgyógyintézet előadó segédje lett. 1851-től 1875-ig az állatgyógyintézet tanára, majd igazgatója. Az ötvenes években a keleti marhavész leküzdése ügyében végzett kutató munkát. Újságírással és -szerkesztéssel is fog-lalkozott.