a címlap fotója
164. SPRENGEL, Kurt Polykarp Joachim

Handbuch der Pathologie. Erster Theil. Allgemeine Pathologie. Zweiter Theil: Fieber Entzündungen. [Kórtani kézikönyv. Első rész: általános kórtan. Második rész: láz, gyulladások.]
Pesth, 1801. bey Joseph Leyrer. Buchhändler. XXXII, 755, XXII, 526 p. 8°
Petrik III. 423. p.
Szinnyei 725. p.
Á.o. könyvtár R. 509

1766. Boldekow - 1833. Halk. Orvostörténész, botanikus, egyetemi tanár. Teológiai, majd orvostudományi tanulmányai után 1787-től a hallei egyetem tanára. Patológiával, később botanikával is foglalkozott. Sokoldalú szakmai és nyelvi ismereteivel megírt orvostörténeti műve számos kiadást ért meg.