a címlap fotója
146. SADEBECK Móritz

A vegytan alapvonatai mindennemű ifjúság számára... Magyarra fordítá, és vegyműszótárral s több jegyzetekkel bővíté K[ÁROLYI] S[ámuel].
Pesten, 1843. Nyomtatta Trattner-Károlyi. VIII, 228 p. 4°
Petrik III. 264. p.
Szinnyei 658. p.
Á.o. könyvtár Q. 6

1809. Reichenbach - ?. Boroszlói gimnáziumi tanár. Matematikai, kémiai, földrajzi tárgyú művei ismertek.