a címlap fotója
135. PLENCK [József Jakab] Josephus Jacobus

Novum systema tumorum, quo hi morbi in sua genera et species rediguntur. Pars prior. [A daganatok új rendszere, ahol a betegségek nemük és fajtájuk szerint vannak megadva. Első rész.]
Viennae [Bécs], MDCCLXVII, [1767] Impensis Heredis Friederici Bernhardi. [12], 242 p. 8°
Petrik III. 108. p.
Szinnyei 602. p.
Á.o. könyvtár D. 239