a címlap fotója
130. PETHE Ferentz

Juh-tenyésztetés mely a’ pallérozott mezei gazdaság III-adik darabjának negyedik szakasza. Bétsben, MDCCCXIV [1814] Nemzeti-Gazda-Hivatal. 216 p. 4°
Petrik III. 78. p.
Szinnyei 589. p.
M. Kossa 178. p.
Á.o. könyvtár G. 806

1762. Szentmihály - 1832. Szilágysomlyó. Mezőgazda, szak- és újságíró. A debreceni főiskola elvégzése után rektor, majd Nyugat-Európában tanul, hol a nyomdászságot is elsajátítja. 1796-tól az első magyar nyelvű gazdasági lap, a Vizsgálódó Magyar Gazda szerkesztője és kiadója. 1797-től 1801-ig a keszthelyi Georgikon egyik szervezője, tanára, majd vezetője. 1814-től jelentette meg lapját, a Nemzeti Gazdát. 1827-ben megindította az első erdélyi politikai lapot, a Hazai Híradót, utóbb Erdélyi Híradót. A tudományos élet fellendítéséért harcolt, társadalmi, gazdasági reformokat sürgetett.