a címlap fotója
13. BENE Ferencz, [ifj.]

Tetszhalál, megétetés és egyéb rögtöni életveszélyekről mentőszereikkel együtt.
Pesten, 1843. Eggenberger József és fia M.T. Akadémia könyvárusok tulajdona. [6]. 101 p. 8°
Petrik I. 228. p.
Szinnyei 54. p.
Á.o. könyvtár C. 163

1803. Pest - 1811. Budapest. Orvos. 1840 - 44 között a pesti egyetemen az orvosrendészet és a törvényszéki orvostan helyettes tanára.