a címlap fotója
122. NIEDERGESEES I. B.

Rövid oktatás a’ lenvetésre, egyszer’smind azon előadással, mikép lehet a’ lent egyszerű móddal úgy megnemesíteni, hogy az ügyes fonónő egy fonatból 40, sőt 50 finom rokkaorsónyit is megfonni képes. Egy újdonnan feltalált igen czélszeres lentörőgépely’ rajzával és leírásával.
Kassán, 1838. Nyomtatta Werfer Károly. 430 p. 8° l t.
Petrik II. 881. p.
Szinnyei 555. p.
Á.o. könyvtár K 36