a címlap fotója
118. NAGYVÁTHY János

Magyar gazdatiszt.
Pesten, 1821. Nyomtattatott Petrózai Trattner János Tamás betűivel’ s költségével. XX, 246, [9] p. 4°
Petrik II. 842. p.
Szinnyei 543. p.
Á.o. könyvtár K. 277

1755. Miskolc-1819. Csurgó. Az első magyar mezőgazdasági kézikönyv írója. Császári kapi-tány, később gróf. Festetics György jószágkormányzója. Részt vett a Georgikon alapításában, s az ő buzdítására épített Festetics Csurgón gimnáziumot. Mezőgazdasági kézikönyvében, melyet a középbirtokosok számára írt, felhívta a figyelmet a korszerű, új módszerekre. Felvilágosult, utópista társadalompolitikai röpiratokat is kiadott.